Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

O SVÄTOJÁNSKEJ NOCI S MUDr. JOZEFOM MARCOM

Člen nášho Spolku, lekár a spisovateľ MUDr. Jozef Marec založil nové občianske združenie BIMAČEKČlen nášho Spolku, lekár a spisovateľ MUDr. Jozef Marec založil nové občianske združenie BIMAČEK (podľa názvu svojej prvej knihy) a v obci Podvysoká zriadil kníhkupectvo, ktoré zariadil ako múzeum. Vytvoril nový kultúrno - spoločenský priestor prezentujúci nielen jeho zberateľskú činnosť, ale najmä miesto na stretávanie sa so svojimi spoluobčanmi, čitateľmi a priateľmi. Miesto, kde sa delí o svoje bohaté skúsenosti, prezentuje vlastné spisovateľské, výskumné a iné aktivity a dokumentuje svoj vrelý vzťah ku Kysuciam. Na každom podujatí, ktoré tu pravidelne organizuje  dominuje jeho obdiv k životu a práci našich predkov, úcta k tradíciám a snaha zachovať hmotnú a duchovnú kultúru Kysučanov pre budúce generácie. Nebolo tomu inak ani 23.6.2016, keď sa tu zišlo vyše štyroch desiatok Podvysočanov a Turzovčanov, aby si v neopakovateľnej atmosfére vypočuli jeho prednášku o Svätojánskej noci na Kysuciach a s ňou spojených zvykoch a obyčajoch.

Ďalšie informácie...
 
REZBÁRSKY PLENÉR VENOVANÝ DEŤOM
XI. ročník tradičného plenéra rezbárov z beskydskej oblasti s názvom Tohtoročný, v poradí už XI. ročník tradičného plenéra rezbárov z beskydskej oblasti s názvom "DREVENÉ TAJOMSTVÁ" sa bude v Turzovke konať v dňoch 5. - 8. júla 2016.
Organizátori, ktorými sú náš Spolok a Mesto Turzovka, určili rezbárom tému, ktorá bude v tomto roku v náväznosti na dokončenie rekonštrukcie materskej školy venovaná deťom. Výsledok plenéra - rozprávkové postavy, podnecujúce fantáziu a obrazotvornosť detí, budú následne rozmiestnené v areáli materskej školy a Detského hradu v Šarkparku. Veríme, že tak ako každý rok, aj teraz sa práca rezbárov pri Námestí Juraja Thurza stretne so živým záujmom verejnosti a návštevníkov mesta po celé štyri dni trvania plenéra.
 
VYŠLO JÚNOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽDENNÍKA KYSUCE "SPT INFORMUJE"
ilustračná fotografiaV stredu 1. júna 2016 vyšlo júnové číslo (číslo 6) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE "SPT INFORMUJE". Prinášame v ňom druhé pokračovanie kapitoly TURZOVSKÍ KOVÁČI A PODKOVÁČI v podobe spomienky na Rudolfa Hrtánka a Františka Chribíka. V rubrike PRIPOMÍNAME SI uverejňujeme spomienku na prof. Ing. Alexandra Hrivíka, CSc., na pedagóga a prekladateľa Františka Macvejdu, na prvých abiturientov bývalej JSŠ v Turzovke, na prvý ohňostroj spred 60 rokov a na začiatok výstavby Kultúrneho domu R. Jašíka. Informujeme o finančnom príspevku Mesta na XI. rezbársky plenér DREVENÉ TAJOMSTVÁ a opätovne uverejňujeme VÝZVU na darovanie predmetov do Mestského múzea Karola Točíka. V závere, ako vždy, blahoželáme členom Spolku k ich životným jubileám.

Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
VÝZVA NA DAROVANIE PREDMETOV

Mestské múzeum Karola TočíkaDňom 4. mája 2016 začal zber aj trojrozmerných predmetov - budúcich exponátov Mestského múzea v Turzovke.
Výzvu spolu s pokynmi uverejňujeme v ďalších informáciách.

Ďalšie informácie...
 
ROKOVAL VÝKONNÝ VÝBOR SPOLKU
13. apríla 2016 sa zišiel Výkonný výbor Spolku priateľov TurzovkyV stredu 13. apríla 2016 sa zišiel Výkonný výbor Spolku priateľov Turzovky. Uskutočnil kontrolu plnenia uznesení z ostatného zasadania VV a z Výročnej členskej schôdze 2015. Zobral na vedomie informáciu o začatí prevádzky Mestského múzea a prejednal spôsob spolupráce. Zaoberal sa plánom podujatí Turzovského leta 2016 a platením členských príspevkov v tomto roku. Prijal informáciu o možnom nekonaní 30. ročníka TP Uhorčíkovým chodníkom z dôvodu odstúpenia hlavného organizátora od pôvodnej dohody o spolupráci ako aj informáciu o nenaplnení dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci zo strany partnera - spoločnosti I-TRAN Turzovka v časti finančného príspevku na rok 2016.
Prijal za členov Spolku p. Patrika Suhradu a Dominika Suhradu z Turzovky, prejednal a schválil návrh na udelenie Ceny mesta Turzovka in memoriam za rok 2016 pre folkloristu Petra Gančára a odmenu členke VV pri príležitosti jej životného jubilea. V závere uložil úlohy svojim členom v zmysle prejednaného programu.
Ďalšie informácie...
 
VYŠLO 33. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 33. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUVo štvrtok 21. januára 2016 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 33. číslo Informačného bulletinu SPT. Vychádza od roku 1999 2 x ročne pre členov a sponzorov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude doručený poštou každému členovi Spolku do konca januára aj s priloženou zloženkou na zaplatenie dobrovoľného členského príspevku na rok 2016, splatného do konca mája.
Na titulnej strane bulletinu je séria fotografií z podujatí minulého roka, na jeho zadnej strane  je správa o platení dobrovoľných členských príspevkov a oznam o zľave pre členov Spolku na výrobky spoločnosti I - TRAN, s.r.o. TURZOVKA. Spolok sa aj v tomto roku uchádza o 2% podiel zo zaplatených daní svojich členov, sponzorov a sympatizantov a uvádza potrebné údaje pre darcov, ktoré sú povinní uviesť v daňovom priznaní za rok 2015, v príslušnej kolonke VYHLÁSENIE...