Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

SPOLOK V SPRIEVODE 45. BESKYDSKÝCH SLÁVNOSTÍ
sprievod mestom, ktorého sa zúčastnil aj náš SpolokV nedeľu 14. augusta 2016 sa konali v Turzovke 45. Beskydské slávností. Súčasťou ich programu bol aj sprievod mestom, ktorého sa zúčastnil aj náš Spolok. Doplnok oblečenia aj v tomto roku darovala spoločnosť I - TRAN Turzovka. Fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. z tohoto podujatia nájdete v našej FOTOGALÉRII.
 
ROKOVAL NAJVYŠŠÍ ORGÁN SPOLKU

ROKOVAL NAJVYŠŠÍ ORGÁN SPOLKU


V sobotu 13. augusta 2016 sa konala Výročná členská schôdza Spolku priateľov Turzovky. Zhodnotila činnosť Spolku za roky 2015 - 2016 a prijala uznesenie pre činnosť do roku 2018, v ktorom sa bude konať VI. Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov.
Uznesenie
z tejto VČS nájdete v dalších informáciách, fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. nájdete v našej FOTOGALÉRII.
Ďalšie informácie...
 
OTVORENIE MESTSKÉHO MÚZEA V TURZOVKE

pred budovou sa prezentoval turzovský zbor dobrovoľných hasičov, ktorý vystavil historické ručné striekačkyV piatok 12. augusta 2016 sa v Turzovke konala slávnosť otvorenia Mestského múzea Karola Točíka a vernisáž prvej výstavy pod názvom DEDIČSTVO OTCOV. Prítomným sa prihovoril prezident Spolku priateľov Turzovky Ivan Gajdičiar st., primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis a historik Mgr. Drahomír Velička, PhD. Prítomný bol aj správca farnosti Mons. Mgr. Jozef Hrtús, poslanci Mestského zastupiteľstva v Turzovke a starostovia okolitých obcí. Potešila najmä početná účasť miestnych občanov, darcov exponátov a ostatných návštevníkov.
Spoluúčinkovala známa Muzička spod grúňa, pred budovou sa prezentoval turzovský zbor dobrovoľných hasičov, ktorý vystavil historické ručné striekačky. Po prestrihnutí pásky primátorom mesta a správcom farnosti vstupovali do priestorov múzea návštevníci v skupinách po 20 osôb, každá sprevádzaná úderom na historický zvon Juraja Thurza z roku 1614.

Fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII.

 
MOŽNOSŤ DOPLNIŤ SI KNIŽNICU
v nedeľu 14. augusta 2016 si budete môcť doplniť svoju knižnicu o niektorú z chýbajúcich kníh člena nášho Spolku, spisovateľa MUDr. Jozefa MarcaBlížiace sa 45. Beskydské slávnosti v Turzovke sú aj príležitosťou na zakúpenie kníh, na ktoré neostal čitateľom čas v priebehu roka. Počas slávností, ale hlavne na tradičnom jarmoku v nedeľu 14. augusta 2016 si budete môcť doplniť svoju knižnicu o niektorú z chýbajúcich kníh člena nášho Spolku, spisovateľa MUDr. Jozefa Marca (budú v osobitnom predajnom stánku na Námestí Juraja Thurza), alebo kníh zo série, ktoré vydal náš Spolok a sú pred vypredaním za symbolickú cenu (dostanete ich v Medzinárodnom informačnom centre v Turzovke).
 
VYŠLO AUGUSTOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽDENNÍKA KYSUCE "SPT INFORMUJE"
Úvodná strana najstaršej turzovskej matrikyV stredu 3. augusta 2016 vyšlo augustové číslo (číslo 8) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE "SPT INFORMUJE". Prináša úvodnú časť rozprávania o rode CVINČEKOVCOV a BARÁNKOVCOV, ktorému sa budeme venovať v nasledujúcich pokračovaniach. Autorom je čerstvý abiturient turzovského gymnázia Miroslav Baránek, ktorý chce svoju záľubu povýšiť na celoživotné povolanie a pripravuje sa na vysokoškolské štúdia archívnictva a pomocných historických vied. Prinášame aj tradičné rubriky a pozvánky na podujatia vrcholiaceho Turzovského leta 2016 a gratulujeme členom Spolku k životným jubileám.
Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
VYŠLO 34. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 34. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUV pondelok 25. júla 2016 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách 34. číslo Informačného bulletinu SPT, ktorý vychádza od roku 1999 2x ročne pre členov a sponzorov SPT. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude do troch dní doručený poštou každému členovi SPT
, pretože slúži zároveň aj ako pozvánka na otvorenie nového Mestského múzea a pozvánka na tohtoročnú výročnú členskú schôdzu. Tá sa bude konať v sobotu 13. augusta 2016 o 16.00 hod. Bulletin prináša aj pokyny členom Spolku a jeho súčasťou je i NÁVRATKA, ktorú sú členovia povinní doručiť na adresu Spolku do 7.8.2016.
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »