Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

VYŠLO MÁJOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽDENNÍKA KYSUCE "SPT INFORMUJE"
ilustračné fotoV stredu 11. mája 2016 vyšlo májové číslo (číslo 5) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE "SPT INFORMUJE". Po drotároch zhodného priezviska "Bielčik" sa tomuto priezvisku v článku OTEC A SYN BIELČIKOVCI venujeme po tretíkrát a zároveň tým otvárame aj novú kapitolu rozprávania a spomienok, teraz na tému TURZOVSKÍ KOVÁČI A PODKOVÁČI. Predstavujeme logo Mestského múzea Karola Točíka, dielo renomovaného grafika akad. maliara Miroslava Cipára a uverejňujeme VÝZVU na darovanie predmetov Mestskému múzeu. Pripomíname si výročie turzovskej učiteľky HANY JANOTOVEJ a kňaza, osvetového pracovníka ANTONA KOMPÁNKA. V "liste od priateľa" si pripomíname 90. narodeniny najstaršieho člena nášho Spolku, plukovníka v.v. PhDr. FRANTIŠKA KORENÉHO z Bratislavy a  blahoželáme aj ďalším jubilantom Spolku.

Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
VÝZVA NA DAROVANIE PREDMETOV

Mestské múzeum Karola TočíkaDňom 4. mája 2016 začal zber aj trojrozmerných predmetov - budúcich exponátov Mestského múzea v Turzovke.
Výzvu spolu s pokynmi uverejňujeme v ďalších informáciách.

Ďalšie informácie...
 
POZVÁNKA NA JARNÚ PÚŤ - HORA ŽIVČÁKOVÁ PRI TURZOVKE

Pozývame všetkých na Jarnú púť konanú v nedeľu 22. mája 2016Pozývame všetkých na Jarnú púť konanú v nedeľu 22. mája 2016 - program v ďalších informáciách.

 

Ďalšie informácie...
 
ROKOVAL VÝKONNÝ VÝBOR SPOLKU
13. apríla 2016 sa zišiel Výkonný výbor Spolku priateľov TurzovkyV stredu 13. apríla 2016 sa zišiel Výkonný výbor Spolku priateľov Turzovky. Uskutočnil kontrolu plnenia uznesení z ostatného zasadania VV a z Výročnej členskej schôdze 2015. Zobral na vedomie informáciu o začatí prevádzky Mestského múzea a prejednal spôsob spolupráce. Zaoberal sa plánom podujatí Turzovského leta 2016 a platením členských príspevkov v tomto roku. Prijal informáciu o možnom nekonaní 30. ročníka TP Uhorčíkovým chodníkom z dôvodu odstúpenia hlavného organizátora od pôvodnej dohody o spolupráci ako aj informáciu o nenaplnení dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci zo strany partnera - spoločnosti I-TRAN Turzovka v časti finančného príspevku na rok 2016.
Prijal za členov Spolku p. Patrika Suhradu a Dominika Suhradu z Turzovky, prejednal a schválil návrh na udelenie Ceny mesta Turzovka in memoriam za rok 2016 pre folkloristu Petra Gančára a odmenu členke VV pri príležitosti jej životného jubilea. V závere uložil úlohy svojim členom v zmysle prejednaného programu.
Ďalšie informácie...
 
ČLEN NÁŠHO SPOLKU VYSTAVUJE V ŽILINE

pozvanka-kadurav

Pripájame sa k pozvaniu organizátorov a adresujeme ho všetkým členom Spolku zo Žiliny a širokého okolia.
 
VYŠLO 33. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKU
VYŠLO 33. číslo INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLKUVo štvrtok 21. januára 2016 vyšlo v plnofarebnej úprave v náklade 200 ks na 8 stranách už 33. číslo Informačného bulletinu SPT. Vychádza od roku 1999 2 x ročne pre členov a sponzorov Spolku. Je nepredajný, záujemcovia ho môžu získať bezplatne v Mestskej knižnici a v Medzinárodnom informačnom centre (obe inštitúcie sídlia v Dome kultúry RJ).
Bulletin bude doručený poštou každému členovi Spolku do konca januára aj s priloženou zloženkou na zaplatenie dobrovoľného členského príspevku na rok 2016, splatného do konca mája.
Na titulnej strane bulletinu je séria fotografií z podujatí minulého roka, na jeho zadnej strane  je správa o platení dobrovoľných členských príspevkov a oznam o zľave pre členov Spolku na výrobky spoločnosti I - TRAN, s.r.o. TURZOVKA. Spolok sa aj v tomto roku uchádza o 2% podiel zo zaplatených daní svojich členov, sponzorov a sympatizantov a uvádza potrebné údaje pre darcov, ktoré sú povinní uviesť v daňovom priznaní za rok 2015, v príslušnej kolonke VYHLÁSENIE...
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »