Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

ROKOVAL VÝKONNÝ VÝBOR SPOLKU

ROKOVAL VÝKONNÝ VÝBOR SPOLKUVo štvrtok 20. apríla 2017 rokoval v sídle svojho sponzora Výkonný výbor Spolku priateľov Turzovky. Vzal na vedomie správu o plnení uznesení z ostatného zasadania VV a VČS, informáciu o pracovnom stretnutí prezidenta Spolku s primátorom mesta, informáciu o priebežnom platení dobrovoľných členských príspevkoch v roku 2017 a informáciu o forme zvolania 6. SST v auguste 2017. Schválil návrhy na udelenie Ceny mesta pre rok 2017 z radov členov Spolku, schválil návrh na zrušenie Štatútu pre udeľovanie štipendií a schválil Štatút pre udeľovanie Pamätných medailí palatína Juraja Turza s účinnosťou od 20.4.2017. Rozhodol o príspevku pre občianske združenie Terra Kisucensis na vydanie publikácie nadregionálneho významu o osídlení Kysúc autora Mgr. D. Veličku, PhD., člena Spolku a o zakúpení knižných publikácii o Filipovi Lašútovi, zakladajúcom členovi Spolku. V zmysle prejednávaného programu prijal konkrétne opatrenia a úlohy pre členov VV.

Ďalšie informácie...
 
ODIŠIEL Z NAŠICH RADOV
Ing. Vladimír Jozef Dlhopolček V utorok 18. apríla 2017 bola na cintoríne v Hlohovci posledná rozlúčka s členom nášho Spolku Ing. Vladimírom Jozefom Dlhopolčekom, ktorý nás navždy opustil vo veku 70 rokov.
Bol  aktívnym členom a jeho odchodom utrpel náš Spolok bolestnú stratu.
Česť jeho pamiatke.
 
VYŠLO APRILOVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE "SPT INFORMUJE"
Z depozitára MMKT - prepúšťací list od vojskaV stredu 12. apríla 2017 vyšlo aprílové číslo (číslo 4) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE "SPT INFORMUJE". Prináša medailón o známom zberateľovi a spolupracovníkovi Mestského múzea Karola Točíka pod názvom "Užitočné záľuby Jána Halagačku". V rubrike PRIPOMÍNAME SI uverejňujeme základné životopisné údaje o významných turzovských rodákoch - pedagógovi VINCENTOVI BIELEKOVI, politikovi MAREKOVI GAŹÍKOVI a spisovateľovi JOZEFOVI HNITKOVI. Informujeme o pracovnom stretnutí primátora mesta Turzovka JUDr. Ľubomíra Golisa a prezidenta Spolku priateľov Turzovky Ivana Gajdičiara st. a blahoželáme členom Spolku k životným jubileám. Pripájame tiež tradičný Veľkonočný vinš.

Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto strane kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.
 
PRACOVNÉ STRETNUTIE NA MESTSKOM ÚRADE
Primátor mesta a prezident Spolku 31.3.2017V piatok 31.3.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Turzovka JUDr. Ľubomíra Golisa a prezidenta Spolku priateľov Turzovky Ivana Gajdičiara st. Obsahom ich rokovania bolo blížiace sa 50. výročie povýšenia Turzovky na mesto a s tým súvisiace zvolanie 6. SVETOVÉHO STRETNUTIE TURZOVČANOV A ICH POTOMKOV. Jeho termín bol definitívne stanovený na dni 17. - 19. 8. 2018. Bol prejednaný spôsob zvolania Svetového stretnutia a konanie sprievodných podujatí. Zaoberali sa tiež obsahom XII. plenéru ľudových rezbárov, ktorý má dotvoriť priestor pri prícestnom stĺpe Sv. Jána Nepomuckého v centre mesta, kde vlaňajšia víchrica polámala jednu zo stáročných líp. Úmyslom je čo najdlhšie zachovať jej torzo, vdýchnuť mu nový obsah a výraz a na záver plenéru vysadiť na jej mieste novú lipu. Spoločne hľadali riešenie pre vytvorenie pietneho miesta pre chystanú pamätnú tabuľu obetiam II. svetovej vojny a zhodli sa na potrebe okamžitého vytvorenia dočasného depozitára Mestského múzea Karola Točíka, ktorý nájde svoje miesto v bývalej budove SAD v Turzovke.
Stretnutie bolo poznamenané vzájomnou ústretovosťou a obojstranným pochopením, ktoré je zárukou úspechu a východiskom pre ďalšiu spoluprácu.
 
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Výstava ZIMNÁ ZÁHRADA v Šarišskej galérii na Hlavnej 51 v Prešove potrvá do 23.4.2017Pozývame všetkých na výstavu členov nášho Spolku do Šarišskej galérie v Prešove. Výstava ZIMNÁ ZÁHRADA v Šarišskej galérii na Hlavnej 51 v Prešove potrvá do 23.4.2017.
 
V Ý Z V A

Spolok priateľov Turzovky aj pre tento rok sa stal prijímateľom 2 % podielu zaplatených daníSpolok priateľov Turzovky aj pre tento rok splnil všetky podmienky na to, aby sa stal prijímateľom 2 % podielu zaplatených daní z príjmov právnických a fyzických osôb.
Žiadame všetkých členov Spolku, ale aj našich čitateľov, sympatizantov, partnerov a sponzorov, aby pri podávaní vlastného daňového priznania za rok 2016, nezabudli do rubriky VYHLÁSENIE, ako prijímateľa podielu uviesť naše občianske združenie. Príjem z 2 % podielu je významnou zložkou nášho skromného rozpočtu, z ktorého realizujeme všetky naše aktivity. Každému, kto sa rozhodne venovať nám svoj podiel, rovnako aj Vašim rodinným príslušníkom, priateľom a známym, ktorých v našom mene vyzvete na takúto pomoc, budeme vďační. Okrem Vášho šľachetného úmysku prispieť na dobrú vec je však potrebné, aby ste do príslušného VYHLÁSENIA v tlačive daňového priznania uviedli tieto požadované údaje:

IČO: 3 6 1 4 4 5 1 7

Právna forma: OZ podľa zákona č. 8/1990 Zb.

Obchodné meno (názov) : SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY

Ulica: Jašíkova   Číslo: 56  PSČ: 023 54   Obec: Turzovka

 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »