Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

Click on the slide!

Členovia Spolku priateľov Turzovky sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, osvetových a vzdelávacích programoch, viaceré z nich na pôde mesta organizujú, alebo sa na ich organizovaní podieľajú.

POZVÁNKA na slávnostnú prezentáciu publikácie
DEJINY OSÍDLENIA KYSÚC
 
VYŠLO OKTÓBROVÉ ČÍSLO PRÍLOHY TÝŽD. KYSUCE „SPT INFORMUJE“

Stĺp s oknami do histórieV stredu 11. októbra 2017 vyšlo októbrové číslo (číslo 10) pravidelnej prílohy nezávislého týždenníka KYSUCE „SPT INFORMUJE“. Prináša článok „Kráčame v ústrety 6. Svetovému stretnutiu Turzovčanov“ s výrokmi niekoľkých účastníkov minulých stretnutí a informáciu o dokončení rezbárskeho diela v centre Turzovky.
Uverejňujeme VÝZVU turzovských hasičov a Mestského múzea Karola Točíka na darovanie a zapožičanie predmetov pre výstavu k 140. výročiu hasičského zboru v roku 2018 a pozvanie na uvedenie do života novej knižnej publikácie DEJINY OSÍDLENIA KYSÚC.
Ako obvykle, aj teraz blahoželáme členom Spolku, ktorí oslávia životné jubileá v tomto mesiaci.

Prílohu spolu s ostatnými nájdete, keď si na tejto strane kliknete na INFORMAČNÝ BULLETIN.

 
ŠARKANIÁDA A DNI POĽSKEJ KULTÚRY V TURZOVKE
ŠARKANIÁDA A DNI POĽSKEJ KULTÚRY V TURZOVKEV piatok 6. a v sobotu 7. októbra 2017 sa v Turzovke konali dve vydarené podujatia, ktorých program sme uverejnili v našej pozvánke a dnes z nich prinášame obrazovú reportáž. Fotografie z podujatia nájdete, keď si na tejto stránke kliknete na "ďalšie informácie".
Ďalšie informácie...
 
ŠIESTE SVETOVÉ STRETNUTIE TURZOVČANOV JE ZVOLANÉ

V nedeľu 20.8.2017 bolo slávnostné zvolané 6. Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov
na dni 17. - 19.8.2018.

PlánovaŠIESTE SVETOVÉ STRETNUTIE TURZOVČANOV JE ZVOLANÉné zvolanie počas sprievodu mestom sa nekonalo pre mimoriadne nepriaznivé počasie, preto organizátori zvolili náhradné riešenie. Slávnostný akt zvolania Turzovčanov sa konal na priestranstve pred kultúrnym domom. Osobitný lesk mu pridali aj turzovskí hasiči, ktorí zároveň pozývali na oslavy 140. výročia vzniku zboru, tie budú 4. a 5. mája 2018. Členovia Spolku prišli v nových tričkách s plagátom 6. SST, ktoré pre nich vyhotovil ich partner, agentúra ARDSYSTÉM Žilina. Plagát 6. SST predstavíme na inom mieste, nateraz si pozrite fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. v našej FOTOGALÉRII.

 
VÝROČNÉ STRETNUTIE ČLENOV SPOLKU 2017

VÝROČNÉ STRETNUTIE ČLENOV SPOLKU 2017

V sobotu 19.8.2017 sa v zasadačke MsÚ v Turzovke konala výročná členská schôdza, ktorá zhodnotila činnosť Spolku za uplynulý rok a vytýčila nové úlohy do 6. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov.
Prinášame fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. z rokovania schôdze a odovzdávania Pamätných medailí palatína Juraja Turza.
K jednotlivým bodom programu sa ešte vrátime, nateraz si pozrite fotoreportáž v našej FOTOGALÉRII.
 
ONDREJ ZIMKA VYTVORIL SKUTOČNÚ ZÁHRADU SNOV
vystavazimkamNa piatkovej vernisáži výstavy Ondreja Zimku v Turzovke sme sa presvedčili, že každý sa pri návšteve tejto výnimočnej výstavy (ukončená 14.9.2017) skutočne ocitne akoby v záhrade snov...
Malá fotoreportáž Ivana Gajdičiara ml. svedčí o mimoriadnej účasti návštevníkov, o skvelej atmosfére, ktorá tu zavládla i o množstve významných hostí, ktorí vernisáž poctili svojou účasťou.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »