ČAROKRÁSNY VEČER V "BIMAČKU"
ČAROKRÁSNY VEČER V BIMAČKUNeopakovateľné chvíle prežili všetci, ktorí prijali pozvanie partnerského OZ BIMAČEK na VEČER S LUCIOU, konaný v utorok 13.decembra 2016 v obci Podvysoká. Hostiteľ večera, MUDr. Jozef Marec sa so šarmom jemu vlastným podelil o svoje vedomosti, ale aj osobnú skúsenosť, zážitky a príhody viažúce sa k tomuto dňu. Smiech, veselosť a dobrá nálada sprevádzala účastníkov stretnutia po celý večer, ktorý svojou účasťou spestrila aj ŽFS TURZOVANKA s programom NA LUCIU. Hosťom večera bola známa ľudová rozprávačka z Oščadnice Agnesa Priehodová, niekoľkonásobná víťazka "Rozprávačského Lodna".

Priestory BIMAČKA sú skutočným strediskom ľudovej kultúry a po celý večer sa tu snúbili zozbierané predmety hmotnej ľudovej kultúry s duchovnou kultúrou našich predkov. Prispeli k tomu aj účastníci, ktorí sa spontánne zapájali do rozprávania a oživovali vlastné spomienky a príhody. V takýchto tematických večeroch hodlá BIMAČEK pokračovať aj po presťahovaní do nových, väčších priestorov, pretože tie súčasné sú už vzhľadom na jeho aktivity "priúzke". Už teraz sa tešíme na nové zážitky a nové podujatia a za to utorkové vyslovujeme svoj obdiv a veľké poďakovanie.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!